Brandstof voor hart en ziel?
Lees "De Waarheidsvriend". U kunt zich met behulp van dit formulier aanmelden. Vul het in en stuur het op!

Posts Tagged ‘Theologie’

“Israël staat volop in de aandacht en ook als christenen zijn we daarbij betrokken. Aan de ene kant is dat vanwege het kerkelijke en belijdende aspect. De Protestantse Kerkorde weet zich – zo staat in de Kerkorde – geroepen om ‘gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’. Aan de andere kant worden we voortdurend geconfronteerd met berichten en beelden uit het Midden-Oosten. De meningen, ook onder christenen, lopen soms ver uiteen.

Maar als we het over Israël hebben, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is Israël? Een godsdienst? Maar men houdt toch niet op een jood te zijn als men zijn godsdienstige plichten niet meer waarneemt? Een volk? Maar dan toch met geen ander volk te vergelijken. Hoe verhoudt het Bijbelse ‘volk van God’ zich tot een concrete natie, een concreet volk, met een concrete geschiedenis, die in de Bijbel begon en doorgaat tot vandaag? Heeft onze loyaliteit met Israël als staat daar ook nog wat mee te maken?

Het ‘volk Israël’ is wat anders dan de ‘bevolking van Israel’. Maar tegelijk kunnen die twee ook niet helemaal van elkaar worden losgemaakt.

Samen hopen we over deze vragen na te denken. In ieder geval zal dat niet mogelijk zijn, als we niet eerst proberen te begrijpen hoe dat volk zichzelf verstaat en beleeft. En natuurlijk kunnen we niet om de vraag heen of we over de kerk als het nieuwe Israël mogen spreken.