Brandstof voor hart en ziel?
Lees "De Waarheidsvriend". U kunt zich met behulp van dit formulier aanmelden. Vul het in en stuur het op!

Contributie

De contributie per jaar is als volgt:

  • Voor een lid: € 7,50
  • Voor een gezinslidmaatschap: € 10,00

Overmaken op rekening (IBAN) NL07INGB0001494567 t.n.v. Reg Afd Friesland Geref Bond in de N H Kerk.