Brandstof voor hart en ziel?
Lees "De Waarheidsvriend". U kunt zich met behulp van dit formulier aanmelden. Vul het in en stuur het op!

Overzicht gemeenten in Fryslân

Gemeente Aanvang diensten Predikant
Damwâld (Herv.) 09.30 en 13.45 uur ds. G. Timmer Hearewei 6 9104 CT Damwâld 0511 42124
Drachten (Herv. Kapelgemeente) 09.30 uur ds. J. Noordam Korenmolen 126 9203 VA Drachten 0512 330343
Driezum (Herv.) 09.15 en 14.00 uur Bijstand in het pastoraat
ds. K.H. Bogerd, Achterwei 34,
9113 PR Wâlterswâld.
0511 421388
06 36275893
Kollum(Herv.kerkenraadscommissie op G.G.) 09.30 uur. Op de laatste zondag van de maand om 14.00 uur in de Maartenskerk. ds. J. Noordam, Korenmolen 126 9203 VA Drachten 0512 330343
Lemmer (Prot. Gem. b.a. op G.G. “Eben-Haëzer”) 09.30 en 16.00 uur (zomer)09.30 en 18.00 uur (winter) Contactadres: W. de Jong Onderweegshof 13 8351 ES Lemmer 0514 561709
Twijzelerheide (Hervormde gemeente “Eben-Haëzer”) 09.30 en 13.45 uur Vacant.
Wijnjewoude (Herv.) 09.30 en 13.45 uur De heer M. van Heijningen (kerkelijk werker) Hoogeweg 2 9746 TN Dorkwerd 050-5774230
Twitter: @HeijningenMvan
Wâlterswâld (Herv.) 09.15 en 14.00 uur ds. K.H. Bogerd, Achterwei 34,
9113 PR Wâlterswâld.
0511 421388
06 36275893

N.B. Het betreft hier Hervormde gemeenten of Protestantse gemeenten met een predikant od pastoraal medewerker die lid is van de Gereformeerde Bond. Bron: Jaarboekje Gereformeerde Bond.