Brandstof voor hart en ziel?
Lees "De Waarheidsvriend". U kunt zich met behulp van dit formulier aanmelden. Vul het in en stuur het op!

Als bestuur zijn we in beraad over nadere opbouw van onze afdeling. Graag vergroten we de onderlinge betrokkenheid van onze leden. Dat doen we onder meer door middel van:

  • Deze website. Hebt u als gemeente een eigen website, dan wilt u op uw site misschien wel een link maken naar onze site? Ook suggesties voor onze website zijn hartelijk welkom.
  • Een jaarlijkse nieuwsbrief.
  • De ontmoetingsavonden.
  • De Hemelvaartontmoetingsdag in Noordhorn.
  • Deelname aan het 4 modaliteiten overleg (Confessioneel Gereformeerd Beraad, Confessionele Vereniging, Evangelisch Werkverband en Gereformeerde Bond).
  • Activiteiten in het kader van het Vier modaliteiten beraad, zoals de jaarlijkse startavond.