Brandstof voor hart en ziel?
Lees "De Waarheidsvriend". U kunt zich met behulp van dit formulier aanmelden. Vul het in en stuur het op!

Tweemaal per jaar vergaderen de provinciale besturen van

in Nijega. Vast agendapunt zijn de jaarlijkse gezamenlijke avond. Verder worden de wederzijdse activiteiten aan elkaar doorgegeven; leden van de respectieve verenigingen zijn er welkom.